Dominika Ličková

Mgr.art Dominika Ličková /Horáková/ Art.D
Bratislava, Slovenská republika
dominika@lickova.com

Štúdium

1993-1999
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, výtvarné umenie-fotografia a video, prof. Milota Havránková
1994
Rietveld Akademie, Amsterdam, Holandsko
1998
FAMU, Praha
2004-2007
doktorandské štúdium, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, voľná výtvarná tvorba, prof. Milota Havránková

Profesijná, pedagogická a publikačná činnosť

Od roku 1996 členka foto skupiny Agát. Od roku 2003 zakladajúca členka a predsedkyňa iniciatívy Kulturfabrik. V rokoch 2004-2007 výučba predmetu Interpretácia fotografického obrazu na VŠVU. Od roku 2011 pôsobí na Katedre výtvarnej výchovy PdF UK ako odborný asistent, externe prednáša na VŠVU. Zaoberá sa voľnou tvorbou, fotografovaním architektúry a dizajnu, organizovaním multikultúrnych akcií a eventov, kurátorstvom výstav. Publikačne činná od roku 1999 - Literární noviny, Domino fórum, Profil, Dart, Pravda, Sme, Trend.

Individuálné výstavy (výber)

1993
Pozitív - negatív, kostol Klarisek, Bratislava
1998
Trochu inak, statok Cibulka, Praha
Pastelovo, Galeria OKO, Nové Zámky
2000
25 hodín denne, Galeria NOON, Praha
Klinicky testované, Linhartova nadácia, Praha
2002
Môžete mi ukázať, čo máte vo svojej taške - s Krištofom Kinterom, Open Gallery, Bratislava; s Markom Therom, Galerie Jelení, Praha
2007
Dominika Ličková - Petra Bošanská, Galéria P.F.01., Bratislava
2008
Meno, mesto, zviera, vec - s Erikom Binderom, Galéria Bastart Contemporary, Bratislava
2010
Stratené v priestore, Aircraft Gallery, Bratislava
2012
Urban Species, Galéria Artotéka, Bratislava
Urban Point, Bateliér, Bratislava
2013
Mladí výtvarníci (s D. Lehockou a E. Binderom), Múzeum moderného umenia, Saint-Etienne, Francúzsko
Priestory miest, Slovenský inštitút, Praha, Česká republika
2014
Možnosti priestoru, Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava
2016
Nebuď labuť (s Janou Želibskou) SODA gallery, Bratislava
2017
Domesticity (so Silviou Saparovou) galéria Kotolňa, Košice
Tisíc votázek, FUGA, Bratislava
2018
Forms of Habitat (so Silviou Saparovou) Flatgallery, Bratislava
2019
KEYWORDS, Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava

Skupinové výstavy (výber)

1996
7 rok, Galéria Medium, Bratislava
1997
Interkamera, Praha
Intermediálny projekt VŠVU, Fotogalerie U Řečických, Praha
1999
8 a ½ (roku), Galerie 4, Cheb
8 a ½ (roku), FAMU, Praha
Park of the Future, Amsterdam
Digitálna fotografia, Umelecká beseda slovenska, Bratislava
What You See is What You Get, Galéria Medium, Bratislava
2000
Digitálna fotografia, Praha
Späť do múzea - späť ku hviezdam, Bratislava
Intro, Slovenská národná galéria, Dunajská Streda
Reality / Real (E) State, Bratislava
2001
Simulácia, Galéria Medium, Bratislava
2003
Ona a jej srdce, Dom fotografie, Poprad
Valenčné sféry II, Galéria Jána Koniarka - Kopplov kaštieľ, Trnava
Privat frei, Open Gallery, Bratislava
Súkromná žena, Dom umenia, Bratislava
Spetzi veci, Pat-i-Zone fabrik – Zrkadlový háj, Bratislava
2005
Hore bez, Galéria nahoře, České Budějovice
Meeting point, Galéria Medium, Bratislava
Medzinárodný festival fotografie, Lodz, Poľsko
2006
Dni slovenskej kultúry, Minsk, Bielorusko
Mosty do Európy, Múzeum moderného umenia, Saint- Etienne, Francúzsko
Staré lásky, nové obsahy, Galerie VSUP, Praha
2007
Fotografie, Univerzita v Kapošvári
V kružnici M. H., Nitrianska galéria, Nitra
Central Europe Revisited I., Eisenstatd, Rakúsko
Moja vec, ktorá nie je moja..., Galéria Bastart, Bratislava
October Salon, Belehrad, Srbsko
2008
Micro-narratives, Múzeum moderného umenia, Saint –Etienne, Francúzsko
Bienále súčasného umenia, Poznaň, Poľsko
Promenade I., Soga, Bratislava
2009
Open Office, Aircraft Gallery, Bratislava
2010
Nepokojné médium, Dom umenia, Bratislava
Predpremiéra, Štátna Galéria, Banská Bystrica
2011
Denamit+, BLAF, SNG, Bratislava
Mladé médium, Dom umenia, Bratislava
KVV, Pálfyho palác, Bratislava
2012
DELETE, SNG, Bratislava
Crazy Curators Bienale, galéria SPACE, Bratislava
2015
Dreams of Empty Spaces, Designweek, Bratislava
2016
Fotografia v priestore, priestor vo fotografii, Galéria Ladislava Sutnara, Plzeň, Česká republika
Katedra fotografie a nových médií 2011-2016, Galerie 4, Cheb, Česká republika
2018
Boundaries, Galéria Ladislava Sutnara, Plzeň, Česká republika